Νοε 03 2021

Μια ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ PERFORMANCE ΑΠΟ ΤΟΥΣ Campus Novel

ATOPOS cvc

Σαλαμίνος 72
104 35 Αθήνα
Τετάρτη 3/11, 19:00-20:00

Στο πλαίσιο του #OccupyAtopos2021#ΑλέξηςΦιδετζής #RevoltingBodies // ΕΚΘΕΣΗ Ι, ο ATOPOS προσκαλεί την ομάδα Campus Novel με την performance-ομιλία ”Attempting Loops on Governance Discourses”, ένα παράγωγο ιστοριογραφικής αστοχίας και επινοητικής αυτενέργειας. Μία περίπτωση μυθοπλασιακού βιογραφισμού που αρθρώνεται πάνω σε  υποκειμενικές συμπεριλήψεις  και κυρίως στους επιθυμητικούς δείκτες της οικειοποίησης απέναντι στο πραγματολογικά [αν]-αληθές.

Η δράση επικεντρώνεται στην Αϊτινή επανάσταση (1791-1804) η οποία ήταν η επιτυχέστερη εξέγερση αφρικανών σκλάβων στο δυτικό ημισφαίριο. Καθιέρωσε την Αϊτή ως μια ελεύθερη δημοκρατία με θεσμοθετημένη κατάργηση κάθε φυλετικής διάκρισης και ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ των πολιτών. Το ελευθεριακό ιδεώδες και η κινηματική δράση αποτελούν κοινές αναφορές για τους έλληνες αγωνιστές και το λαό της Αϊτής. Από αυτή τη γεωγραφικά παράδοξη αλλά ιδεολογικά νοημένη εγγύτητα εκκινεί η ιστοριογραφική performance: Attempting loops on Governance Discourses. Στο κυρίαρχο αφήγημα ο πρόεδρος της Αϊτής Jean-Pierre Boyer, λαμβάνει από την Société de la morale chrétienne (εταιρία της  χριστιανικής ηθικής) μία επιστολή. Τα μέλη της εταιρίας – επιφανείς Γάλλοι και Έλληνες του Παρισιού – του ζητούν να συνδράμει οικονομικά και υλικοτεχνικά  στην ενίσχυση της Ελληνικής Επανάστασης.

Οι Campus Novel εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην κατασκευή μιας συνθήκης που βασίζεται στον εντοπισμό επιμέρους επιστολών οι οποίες δυνητικά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συστηματικής αλληλογραφίας ανάμεσα στην ηγεσία της ελληνικής επανάστασης και στα πρόσωπα της αϊτινής διακυβέρνησης.

Σχετικά με τους Campus Novel:
Η ομάδα συστήθηκε το Νοέμβριο του 2011. Πρόκειται για ένα αυτοδιαχειριζόμενο εικαστικό σχήμα που διερευνά την αρχαιολογία του σύγχρονου ως αναστοχαστική πρακτική απόδοσης νοήματος. Οι Campus Novel ενσωματώνουν στις δράσεις τους νήματα σκέψεων από διαφορετικά γνωστικά πεδία προτείνοντας μια φόρμα ανοιχτού διαλόγου χωρίς εγγυήσεις, ασφάλειες ή προκαθορισμένες ομολογίες. Η ομάδα έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί συμμετοχικές project-based πρωτοβουλίες, ερευνητικά εργαστήρια, εκθέσεις, προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών και συμμετέχει ενεργά σε συσχετισμένες συναρθροίσεις, ανεξάρτητες εκδόσεις, συνέδρια, καλλιτεχνικές διαλέξεις καθώς επίσης και σε πλήθος εικαστικών διοργανώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι Campus Novel αποτελούνται από τους εικαστικούς Ινώ Βαρβαρίτη, Γιάννη Δελαγραμμάτικα, Γιάννη Σινιόρογλου.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου / 19:00 -20:00

Είσοδος Ελέυθερη