Αλέξης Φιδετζής & Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Immortality, εγκατάσταση, 2023. Παραγωγή ΕΛΣ για την έκθεση Unboxing Callas. © Πάνος Κοκκινιάς
Αλέξης Φιδετζής & Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Immortality, εγκατάσταση, 2023. Παραγωγή ΕΛΣ για την έκθεση Unboxing Callas. © Πάνος Κοκκινιάς