Χρυσάνθη Κουμιανάκη, μέρος του Sign a Sign, Sign or Sing!, αυτοκόλλητο βινύλιο στις προσόψεις των κτιρίων ΕΒΕ και ΕΛΣ, 2023. Παραγωγή ΕΛΣ για την έκθεση Unboxing Callas. © Πάνος Κοκκινιάς
Χρυσάνθη Κουμιανάκη, μέρος του Sign a Sign, Sign or Sing!, αυτοκόλλητο βινύλιο στις προσόψεις των κτιρίων ΕΒΕ και ΕΛΣ, 2023. Παραγωγή ΕΛΣ για την έκθεση Unboxing Callas. © Πάνος Κοκκινιάς