Ιούλιος 18 - Ιούλιος 25 / Φυσική Έκθεση

συμμετοχή στο Athens Pride Week 2021

Μάιος 18 - Δεκέμβριος 20 2021

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»